بسته آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) را می توان قدرتمند ترین و پرکاربردترین ابزاری دانست که در اختیار مهندسین حوزه های انرژی و هوافضا قرار دارد. ویژگی هایی مانند صرفه اقتصادی در مقایسه با تحلیل های آزمایشگاهی و صرفه زمانی در مقایسه با روش های تحلیلی این ابزار را در جایگاه بسیار ویژه ای قرار داده است، واضح است مهندسینی که قصد دارند به صورت تخصصی توانایی تحلیل مسائل مربوط به جریان سیال و انتقال حرارت را به دست آورند بایستی به این حوزه تسلط نسبی داشته باشند. تیم کاپا آموزش تحلیل جریان سیال به وسیله نرم افزار های ANSYS Fluent و ANSYS CFX که از کاملترین کدهای دینامیک سیالات محاسباتی به حساب می آیند را به عنوان این بسته تحت پوشش قرار داده است. مخاطبین این بسته آموزشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی مکانیک، هوافضا، انرژی و عمران می باشند.

دوره مقدماتی ANSYS Fluent

دوره مقدماتی ANSYS Fluent

دوره پیشرفته ANSYS Fluent

دوره پیشرفته ANSYS Fluent

دوره تجمیعی ANSYS Mesh+ DesignModeler + ANSYS Fluent

دوره آموزشی نرم افزار ANSYS Fluent همراه با ANSYS DesignModeler و ANSYS Mesh

دوره مقدماتی ANSYS CFX

دوره مقدماتی ANSYS CFX

دوره پیشرفته ANSYS CFX

دوره پیشرفته ANSYS CFX

دوره تجمیعی ANSYS CFX + Space Claim + CFD-Post

دوره آموزشی نرم افزار ANSYS CFX همراه با Space Claim و CFD-Post