بسته آموزشی طراحی توربین های بادی

با درنظرگرفتن توجه روز افزون دولتمردان کشور به استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر و بخصوص منبع قابل توجه انرژی باد مشاهده می شود که بخش خصوصی صنعت انرژی کشور به بکارگیری  و مونتاژ توربین های بادی که در خارج از کشور طراحی می شوند اقبال نشان داده است. انتظار می رود در آینده ای نه چندان دور شرکت های ایرانی نیز به طراحی گسترده انواع ماشین های بادی مبادرت ورزیده و فرصت های شغلی مناسبی در این زمینه به وجود آید، علاوه بر آن برآورد عملکرد توربین های از پیش ساخته شده نیز می توان به عنوانی ابزاری ارزشمند در اختیار مهندسین این حوزه قرارگیرد. مضاف به اینکه پژوهش در حوزه توربین های بادی در حال حاضر در دنیا و کشور ما از جذابیت خاصی برخوردار می باشد. آموزش طراحی روتور و بررسی عملکرد توربین های بادی به وسیله نرم افزارهای Qblade و Bladed مهارتی است که تیم کاپا به عنوان قابلیتی ارزشمند برای مهندسین و دانشجویان حوزه های مکانیک، انرژی و هوافضا در نظر گرفته است.