بسته آموزشی نرم افزار و زبان برنامه نویسی

بدون شک در عصر رایانه مهم ترین و پیچیده ترین محاسبات توسط پردازنده ها انجام می شود و روشن است که علم مهندسی که از لحاظ محاسبات گستردگی و پیچیدگی های فراوانی دارد به شدت به توانایی های رایانه ای وابسته است. اگرچه کدهای محاسباتی برای کاربردهای مختلف به وجود آمده اند ولی این امر بدین معنی نیست که مهندسین از تسلط بر زبان های برنامه نویسی پرکاربرد بی نیاز شده اند، بنابراین تیم کاپا آموزش مقدماتی زبان های برنامه نویسی MATLAB و Python را به عنوان یکی از مهم ترین مهارت های مورد نیاز مهندسین ارائه می نماید. مخاطبین این بسته آموزشی دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مهندسی مکانیک، انرژی، عمران و هوافضا می باشند.

دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی MATLAB

دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی MATLAB

دوره آموزشی برنامه نویسی بهینه سازی و هوش مصنوعی در MATLAB

Advanced Matlab

دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی Python

دوره آموزشی مقدماتی برنامه نویسی Python