خدمات مشاوره

متخصصین گروه کاپا آمادگی کامل دارند تا در تعریف، انجام، تحلیل نتایج، و مستند سازی نتایج و انتشار مقالات مربوط به طرح های پژوهشی و صنعتی مربوط به حوزه های مکانیک، انرژی و هوافضا خدمات مشاوره ارائه نمایند، لازم به ذکر است این خدمات در حوزه تعریف طرح پژوهشی کاملا رایگان خواهند بود.

حوزه های تخصصی مشاوره تیم کاپا به صورت کلی به چهار دسته زیر طبقه بندی می شوند. لازم به ذکر است پایه و اساس خدمات مشاوره تیم کاپا در این دسته ها انجام مدلسازی های آزمایشگاهی و عددی می باشد که در زمینه امکانسنجی فنی طرح ها بسیار کارآمد بوده و مشخصه های ذاتی آن ها را نمایان می سازد.

انرژی های تجدید پذیر

تجدید پذیر

تجهیزات صنعتی دوار

تجهیزات دوار

بهینه سازی آیرودینامیک

آیرودینامیک

مهندسی حرارتی

حرارتی