دوره آموزشی نرم افزار ANSYS Fluent همراه با ANSYS DesignModeler و ANSYS Mesh

این دوره آموزشی در واقع پایه و اساس مهارت های مورد نیاز یک پژوهشگر و یا کارشناس حل عددی را در بر می گیرد، از این رو برای دانشجویان آشنا به مبانی دینامیک سیالات و انتقال حرارت مفید خواهد بود. کد تجاری Fluent از تواناترین و پرکاربردترین نرم افزار های CFD در سراسر دنیا بوده و قابلیت تحلیل گستره قابل توجهی از مسائل دینامیک سیالات و انتقال حرارت را در اختیار کاربر قرار می دهد.

به دلیل کارآمدی قابل توجه این نرم افزار در امور پژوهشی و صنعتی تیم کاپا در نظر دارد دوره آموزشی آن را برگزار نماید، این دوره در طبقه بندی بسته های آموزشی دینامیک سیالات محاسباتی قرار می گیرد. سرفصل هایی که تیم کاپا برای این بسته آموزشی در نظر گرفته به صورت زیر خلاصه می شود

1) مقدمه  ای بر دینامیک سیالات محاسباتی

 • معرفی نیاز، کاربردها، و بخشهای مختلف دینامیک سیالات محاسباتی
 • دیدگاه‌های موجود در دینامیک سیالات محاسباتی
 • دیدگاههای حجم محدود، اختلاف محدود، دیدگاه المان محدود
 • روش حل معادلات در دیدگاه المان محدود و وابستگی آن به شبکه بندی
 • روش‌های بر پایه فشار (تراکم‌ناپذیر) و روش‌های بر پایه دانسیته (تراکم‌پذیر)
 • نحوه کوپلینگ بین سرعت و فشار
 • روش SIPMPLE و روش SIMPLEC
 • بحث همگرایی
 • مدلهای مختلف برای شبیهسازی اغتشاش

2) آشنایی با محیط ANSYS DesignModeler

 • نحوه انتخاب صفحه در فضا
 • استفاده از ابزار طرحواره برای ایجاد طرح اولیه و اعمال اندازه، محدودیت و تصحیح به روی طرحوارهها
 • ایجاد سطوح (هندسه دو بعدی) از طرحوارهها و خطوط
 • ایجاد خطوط با وارد کردن مختصات نقاط تشکیلدهنده خط مورد نظر
 • ایجاد حجمها (هندسههای سهبعدی) با استفاده از سطوح
 • انجام عملیاتهای مدیریتی به روی سطوح و حجمها جهت تصحیح مدل
 • انجام عملیاتهای مدیریتی به روی دستهای از سطوح یا حجمها
 • مدیریت، کنترل و تصحیح اجسام تولید شده با اعمال تغییر روی حجمها و سطوح تشکیل دهندهی آن

3) آشنایی با محیط ANSYS Mesh

 • مشخص نمودن هدف از ایجاد شبکه از نظر روش حل
 • نحوه ایجاد شبکهبندی اولیه
 • مشاهدهپارامترهای شبکهبندی و اعمال تغییرات کلی روی آن
 • نحوهی شبکه بندی منظم
 • نحوه اعمال اندازههای مشخص شبکه برای خطوط یا سطوح دلخواه
 • نحوه ایجاد شبکهبندی جهت شبیهسازی لایه مرزی
 • نحوه ایجاد شعاعی از یک تاثیر مشخص در محدودهای از شبکهبندی
 • مدیریت پارامترهای شبکهبندی در سطح یا حجمی مشخص در هندسه
 • نحوه بازرسی شبکهبندی تولید شده و پارامترهای موثر در آن

4) آشنایی با محیط ANSYS Fluent

 • تنظیمات کلی حل مربوط به شرایط پایا-ناپایا، تقارن، حل بر اساس فشار یا چگالی
 • معرفی شرایط مرزی ورودی، خروجی، تقارن و تکرار شونده در Fluent
 • تنظیمات کوپلینگ فشار و سرعت
 • ضرایب زیر تخفیف و تاثیر آنها در روند حل
 • نحوه مشخص نمودن شرایط همگرایی
 • انتخاب مدل اغتشاش مناسب با هر مساله
 • روشهای مقداردهی اولیه برای آغاز روند حل

5) شبیهسازی مثالهای متنوع با نکات متفاوت جهت کسب مهارتهای لازم

 • مدلسازی جریانهای آرام و مغشوش داخلی
 • مدلسازی لایه مرزی مغشوش روی صفحه تخت
 • مدلسازی لایه مرزی در جریان مغشوش روی میله افقی
 • مدلسازی جریان تراکمپذیر در یک نازل همگرا-واگرا
 • مدلسازی جریانهای پایا و ناپایا حول استوانه
 • مدلسازی جریان حول ایرفویل
 • مدلسازی انقال حرارت جابجای آرام
 • مدلسازی انقال حرارت جابجای اجباری مغشوش
 • مدلسازی انقال حرارت جابجای طبیعی
 • معرفی و نحوه تولید توابع توسعه یافته توسط کاربر (UDF)
 • مدلسازی جریان مغشوش درون لوله به روش LES
 • مدلسازی جریان داخل کانال به همراه باز و بسته شدن شیر
مدت زمان دوره 48 ساعت در 12 جلسه
محل برگزاری موسسه مدرسه نرم افزار (تهران، ضلع جنوبی سید خندان، بین میر مطهری و شریعتی، پلاک 74)
ظرفیت دوره 18 نفر
هزینه دوره 5/500/000 ریال در دو قسط
گواهینامه پایان دوره دارد
زمان آغاز برگزاری  به صورت متناوب در پاییز و زمستان 95
پیش ثبت نام رایگان