دوره آموزشی نرم افزار Qblade برای طراحی و تحلیل توربین های بادی

با توجه به رویکرد نوین انرژی کشور که به منبع تجدیپذیر و پاک انرژی باد توجه ویژه ای دارد، نیاز به مهارت طراحی و تحلیل توربین های بادی در میان کارشناسان مهندسی انرژی و هوافضا که در حوزه ایرودینامیک دارای مهارت های ابتدایی می باشند بیش از پیش احساس می شود. نرم افزار Qblade مجموعه ای از روش ها و رویکرد های پیچیده  طراحی و آنالیز توربین های بادی را به صورت مجتمع در اختیار کاربران قرار می دهد. برخی قابلیت های این نرم افزار عبارتند از: محاسبه ضرایب لیفت و درگ برای طرح واره های مختلف ایرفویل های توربین بادی، رسم منحنی های قطبی لیف و درگ برای زوایه حمله تا 360 درجه، طراحی پره توربین با انتخاب دلخواه ایرفویل ها، محاسبه عملکرد ایرودینامیک پره، محاسبه توان خروجی روتور توربین بادی و …..
به دلیل اینکه پژوهش و آموزش در زمینه انرژی به عنوان یکی از اهداف اصلی تیم کاپا در نظر گرفته شده است، این تیم در نظردارد دوره آموزشی این نرم افزار را برگزار نماید. این دوره آموزشی در طبقه بندی بسته های آموزشی طراحی توربین  های بادی قرار می گیرد. مطالب ارائه شده در این دوره به صورت زیر طبقه بندی می شوند

1) معرفی کلی نرم افزار و قابلیتهای آن

 • طراحی پره و شبیهسازی آن در صنعت توربین بادی
 • پروژه تولید نرم افزار Qblade
 • ساختار کد و محدودیتهای آن

2) ماژول XFOIL برای محاسبات ایرودینامیک ایرفویل و ماژول تولید نمودار قطبی 360 درجه

 • نحوه کارکرد کد XFOIL
 • انتخاب ایرفویل از پایگاه داده یا طراحی ایرفویل جدید
 • وارد کردن مختصات ایرفویل و تولید آن در محیط نرم افزار
 • آنالیز ویسکوز ایرفویل با در نظر گرفتن شرایط متنوع برای مدلسازی جدایش
 • روش برونیابی Montgomery برای ایجاد نمودار قطبی
 • روش برونیابی Viterna-Corrigan برای ایجاد نمودار قطبی با در نظر گرفتن شرایط پس از استال

3) ماژول شبیهسازی توربین بادی محور افقی

 • روش تئوری مومنتوم المان پره
 • ماژول طراحی و بهینهسازی پره
 • ماژول طراحی و بهینهسازی روتور توربین
 • ماژول بهینهسازی چند پارامتری
 • ماژول تعریف توربین و تنظیمات شبیهسازی آن
 • آنالیز نتایج حاصل از شبیهسازی توربین

4) ماژول شبیهسازی توربین بادی محور عمودی

 • مدل لوله جریان برای توربین بادی محور عمودی
 • ماژول طراحی و بهینهسازی پره
 • ماژول طراحی و بهینهسازی روتور توربین
 • ماژول بهینهسازی چند پارامتری
 • ماژول تعریف توربین و تنظیمات شبیهسازی آن
 • آنالیز نتایج حاصل از شبیهسازی توربین
مدت زمان دوره 32 ساعت در 8 جلسه
محل برگزاری موسسه مدرسه نرم افزار (تهران، ضلع جنوبی سید خندان، بین میر مطهری و شریعتی، پلاک 74)
ظرفیت دوره 18 نفر
هزینه دوره 3/200/000 ریال در سه قسط
گواهینامه پایان دوره دارد
زمان آغاز برگزاری  مرداد 1395
پیش ثبت نام رایگان