مشاوره در طراحی ماشین های دوار

امروزه فشار بازارهای جهانی مهندسان را بر آن داشته است که طراحی ماشین های دوار را به گونه ای بهینه نمایند که به بیشترین بازدهی، امنیت، محدوده عملکرد و طول عمر دست یابند.
طراحی بهینه هندسه این تجهیزات (توربین، کمپرسور، محفظه احتراق) به صورت مستقیم با مصرف سوخت آن ها در ارتباط می باشد که می توان تاثیر چشمگیری بر مشخصه های اقتصادی انرژی داشته باشد. چالش های اصلی در روند طراحی انتخاب بین ظرفیت در مقابل محدوده توان، وزن در مقابل مقاومت و طول عمر، دمای احتراق در مقابل قابلیت اطمینان خواهد بود.

متخصصین تیم کاپا با سوابق درخشان در طراحی و بهینه سازی این ماشین ها و در اختیار داشتن امکانات محاسباتی آمادگی دارند خدمات مشاوره در این زمینه ها را ارائه نمایند. این خدمات در دسته های زیر طبقه بندی می شوند.

  • طراحی و بهینه سازی کمپرسورهای صنایع نفت و گاز
  • طراحی سیستم های توربوشارژر برای صنایع خودرو
  • شبیه سازی و بهینه سازی دمنده ها و فن ها در صنایع تهویه
  • شبیه سازی و بهینه سازی قسمت های مختلف سیستم توربین گاز
  • شبیه سازی پایداری ماشین دوار با تحلیل دینامیک روتور

  • شبیه سازی و بهینه سازی پروانه مورد استفاده در قایق و زیر دریایی
  • طراحی و بهینه سازی توربین های آبی
  • طراحی و شبیه سازی توربین های جزر و مدی
  • نعیین آرایه های بهینه جهت قرار دادن توربین ها در سیستم انرژی جزر و مد
  • طراحی انواع پمپ های گریز از مرکز و جریان محوری برای انتقال آب