معرفی بسته های کارگاهی

/معرفی بسته های کارگاهی

این بسته ها در مقایسه با نمونه های آموزشی اهدافی با جزیات بیشتر را دنبال نموده و در راستای فراگیری دقیق تر مهارت های تحلیلی و نرم افزاری مذکور در حوزه ای مشخص طراحی شده اند. بسته های کارگاهی فراگیر را یاری می نمایند تا با به کارگیری یک یا چند مهارت از میان مهارت های موجود در بسته های آموزشی وارد مباحث پژوهشی و صنعتی شود. هریک از این مباحث رویکردی مشخص داشته و در نتیجه توانایی فراگیر را در حوزه ای خاص بهبود می بخشد.

کارگاه دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد صنعتی

بدست | ژوئن 16th, 2016|Categories: معرفی بسته های کارگاهی|

در این کارگاه فراگیران با استفاده از ابزار دینامیک سیالات محاسباتی به تحلیل و بررسی مسائل مطرح در صنعت مدرن می پردازند، بررسی عملکرد آیرودینامیکی خودرو، بررسی عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی، تحلیل آیرودینامیک [...]

کارگاه دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد پژوهشی

بدست | ژوئن 16th, 2016|Categories: معرفی بسته های کارگاهی|

در این کارگاه  فراگیران با استفاده از ابزار های دینامیک سیالات محاسباتی و زبان های برنامه نویسی به پژوهش در یک حوزه مشخص می پردازند، طرح پژوهشی توسط متخصصین کاپا تعریف می شود و فراگیر تحت [...]

کارگاه هوش مصنوعی و بهینه سازی بر اساس محاسبات نرم

بدست | ژوئن 16th, 2016|Categories: معرفی بسته های کارگاهی|

بدون شک مدلسازی برخی پدیده های فیزیکی و بیان آن ها به صورت روابط تحلیلی و تجربی و همچنین بهینه سازی تحلیلی آن ها امری چالش برانگیز می باشد که امروزه متخصصین فعال در حوزه های پژوهشی و [...]