کارگاه دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد پژوهشی

در این کارگاه  فراگیران با استفاده از ابزار های دینامیک سیالات محاسباتی و زبان های برنامه نویسی به پژوهش در یک حوزه مشخص می پردازند، طرح پژوهشی توسط متخصصین کاپا تعریف می شود و فراگیر تحت نظر آن ها و با استفاده از مشاوره های گروهی و خصوصی طرح خود را به اتمام می رساند. پس از اتمام طرح فراگیر از دوره آموزش مقاله نویسی کاپا استفاده می کند تا یافته های پژوهش خود را به انتشار برساند. مخاطبین اصلی این کارگاه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد هستند چراکه تعریف طرح پژوهشی، انجام موفقیت آمیز آن و در نهایت انتشار مقاله از یافته ها وظیفه اصلی دانشجویان در این مقطع می باشد. هرچند دانشجویان علاقه مند مقطع کارشناسی نیز می توانند جهت بالابردن مهارت های پژوهشی و بهبود سوابق تحصیلی خود از این کارگاه ها استفاده نمایند.