کارگاه دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد صنعتی

در این کارگاه فراگیران با استفاده از ابزار دینامیک سیالات محاسباتی به تحلیل و بررسی مسائل مطرح در صنعت مدرن می پردازند، بررسی عملکرد آیرودینامیکی خودرو، بررسی عملکرد حرارتی مبدل های حرارتی، تحلیل آیرودینامیک پرنده ها، مدلسازی پدیده احتراق و …. می توانند به عنوان موضوع های بالقوه برای این کارگاه ها در نظر گرفته شوند. مخاطبین اصلی این کارگاه ها مهندسین فعال در بخش های مختلف صنعت می باشند، چراکه بدون شک به دست آوردن مهارت های طراحی و تحلیل در هریک از حوزه های مذکور امتیازی شاخص در رقابت جهت کسب موقعیت شغلی مناسب به حساب می آید.