کارگاه دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد بررسی آیرودینامیک خودرو

روشن است که رفتار آیرودینامیک خودرو مستقیما بر میزان نیرو های وارد بر آن و در نتیجه میزان سوخت مصرفی تاثیر گذار خواهد بود، از این رو مطالعات و شبیه سازی ها در این زمینه مورد نیاز صنعت گران و پژوهشگران می باشد. ANSYS Fluent به عنوان ابزار قابل اتکا در این زمینه شناخته شده است و این قابلیت را در اختیار کاربر قرار می دهد تا دانش خود در زمینه آیرودینامیک را به ورطه عمل سوق دهد.
تیم کاپا در نظر دارد کارگاهی با تمرکز بر مدلسازی جریان خارجی حول خودرو برگزار نماید، این کارگاه در طبقه بندی دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد صنعتی قرار می گیرد. در این کارگاه مجموعه ای از مهارت ها که برای این شبیه سازی ضروری می باشند به فراگیر آموزش داده می شوند تا با انجام پروژه های مختلف در این زمینه فرد به آمادگی کامل جهت مدل سازی رفتار آیرودینامیک خودرو دست یابد. موارد آموزشی کارگاه مذکور به صورت زیر طبقه بندی شده اند

1) دینامیک سیالات محسباتی در سطح مقدماتی با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent

 • بحث مقدماتی برای ورود به دینامیک سیالات محاسباتی
 • استفاده از ANSYS DesignModeler جهت ایجاد مدل هندسی
 • استفاده از ANSYS Mesh جهت ایجاد شبکه بندی برای حل عددی
 • مدلسازی دو بعدی جریان داخلی آرام (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • بحث مقدماتی برای ورود به مدلسازی پدیده اغتشاش در ANSYS Fluent
 • مدلسازی دو بعدی جریان خارجی مغشوش روی صفحه تخت (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • مدلسازی دو بعدی جریان خارجی مغشوش حول استوانه (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • مدلسازی دو بعدی جریان خارجی مغشوش حول ایرفویل (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)

2) دینامیک سیالات محسباتی در سطح پیشرفته با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent

 • مدلسازی سه بعدی جریان خارجی مغشوش روی جسم افقی (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • مدلسازی سه بعدی جریان خارجی مغشوش حول استوانه (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • مدلسازی سه بعدی جریان خارجی مغشوش حول جسم سلب (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • مدلسازی سه بعدی جریان خارجی مغشوش حول ماکت شماتیک خودرو (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)

3) ایجاد هندسه سه بعدی در محیط نرم افزار CATIA

 • اصول ایجاد هندسه برای تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی
 • ایجاد هندسههای سه بعدی مقدماتی
 • ایجاد هندسه سه بعدی خودرو

4) تحلیل عملکرد خودرو از لحاظ آیرودینامیک 

 • استفاده از هندسه ایجاد شده در محیط CATIA و حل عددی آن در محیط ANSYS Fluent (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
مدت زمان دوره 56 ساعت در 14 جلسه
محل برگزاری موسسه مدرسه نرم افزار (تهران، ضلع جنوبی سید خندان، بین میر مطهری و شریعتی، پلاک 74)
ظرفیت دوره 18 نفر
هزینه دوره 7/500/000 ریال در سه قسط
گواهینامه پایان دوره دارد
زمان آغاز برگزاری  مرداد 1395
پیش ثبت نام رایگان