کارگاه طراحی و بهینه سازی ایرفویل برای کاربرد در توربین بادی

ایرفویل ها به عنوان اصلی ترین جز پره  توربین بادی که عملکرد ایرودینامیک آن را رقم می زنند همواره مورد توجه صنعتگران و پژوهشگران عرصه انرژی باد بوده اند، بنابراین طراحی بهینه آن ها از لحاظ استحکام و عملکرد آیرودینامیک به عنوان موضوع پژوهشی ارزشمند مطرح می باشد.
تیم کاپا در نظر دارد کارگاهی را با تمرکز بر طراحی و بهینه سازی ایرفویل برای کاربرد در توربین های بادی برگزار نماید، این کارگاه در طبقه بندی های دینامیک سیالات محاسباتی با رویکرد پژوهشی و هوش مصنوعی و بهینه سازی به روش Soft Computing قرار می گیرد. در این کارگاه مجموعه ای از مهارت ها که برای شبیه سازی عملکرد ایرفویل و بهینه سازی هندسه آن ضروری می باشند به فراگیر آموزش داده می شود. در این کارگاه مهارت های حل عددی جریان حول ایرفویل، محاسبات عملکرد آیرودینامیک ایرفویل ها با استفاده از کد XFOIL، حل مساله بهینه سازی چند هدفی با استفاده از MATLAB، و استاندارد های مقاله نویسی. علاوه بر مهارت های فوق برای هریک از فراگیران این دوره طرح های پژوهشی متمایز تعریف می شود و فراگیران در ساعات برگزاری کارگاه به انجام این طرح ها خواهند پرداخت. موارد آموزشی کارگاه مذکور به صورت زیر طبقه بندی شده اند

1) دینامیک سیالات محسباتی با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent در سطح مقدماتی (20 ساعت)

 • بحث مقدماتی برای ورود به دینامیک سیالات محاسباتی
 • استفاده از ANSYS DesignModeler جهت ایجاد مدل هندسی
 • استفاده از ANSYS Mesh جهت ایجاد شبکه بندی برای حل عددی
 • مدلسازی دو بعدی جریان داخلی آرام (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • بحث مقدماتی برای ورود به مدلسازی پدیده اغتشاش در ANSYS Fluent
 • مدلسازی دو بعدی جریان خارجی مغشوش روی صفحه تخت (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • مدلسازی دو بعدی جریان خارجی مغشوش حول استوانه (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)
 • مدلسازی دو بعدی جریان خارجی مغشوش حول ایرفویل (پیش پردازش، حل جریان، پس پردازش)

2) ماژول XFOIL برای محاسبات ایرودینامیک ایرفویل و ماژول تولید نمودار قطبی 360 درجه (12 ساعت)

 • نحوه کارکرد کد XFOIL
 • انتخاب ایرفویل از پایگاه داده یا طراحی ایرفویل جدید
 • وارد کردن مختصات ایرفویل و تولید آن در محیط نرم افزار
 • آنالیز ویسکوز ایرفویل با در نظر گرفتن شرایط متنوع برای مدلسازی جدایش
 • روش برونیابی Montgomery برای ایجاد نمودار قطبی
 • روش برونیابی Viterna-Corrigan برای ایجاد نمودار قطبی با در نظر گرفتن شرایط پس از استال

3) آموزش مقدماتی نرمافزار MATLAB و مهارتهای بهینهسازی در آن (40 ساعت)

 • آشنایی با نرمافزار و ماژولهای مختلف آن
 • نحوه تعریف متغیرها و عملیات ریاضی روی آنها و تولید اعداد رندم
 • ساخت ماتریس، ویرایش و انجام عملیات ریاضی روی آنها
 • نحوه ایجاد file و دستورات مقدماتی مربوط به ورودی و خروجی متغیرها
 • آشنایی با حلقهها تکرار و شرطی و دستورات شرطها
 • نحوه ترسیم نمودار و ویرایش و خروجی گرفتن آنها
 • آشنایی با الگوریتمهای فراابتکاری
 • نحوه تعریف و کد نویسی الگوریتمهای فراابتکاری در MATLAB
 • نحوه مدلسازی مسائل بهینه سازی تک هدفه
 • نحوه مدلسازی مسائل بهینه سازی چند هدفه به صورت تبدیل کردن به صورت تک هدفه
 • نحوه مدلسازی مسائل بهینه سازی چند هدفه به صورت پرتو (PARETO)
 • معرفی ماژول الگوریتم ژتنیک

4) آموزش مقالهنویسی و گزارش یافتهها و نتایج (8 ساعت)

 • مقدمات و مفاهیم بنیادی
 • علم سنجی و ردهبندی مقالات
 • بانکهای اطلاعاتی و کتابخانهها
 • چکیدهنویسی
 • پیشینه پژوهش
 • تحلیل یافتهها
 • نتیجهگیری و خلاصهنویسی

5) باقیمانده ساعات کارگاه به همیاری و نظارت مدرسین بر روند انجام طرحهای پژوهشی توسط فراگیران و همکاری در به انتشار رساندن مقالات حاصل از طرحها اختصاص خواهد یافت. (50 ساعت)

مدت زمان دوره 120 ساعت در 30 جلسه
محل برگزاری موسسه مدرسه نرم افزار (تهران، ضلع جنوبی سید خندان، بین میر مطهری و شریعتی، پلاک 74)
ظرفیت دوره 12 نفر
هزینه دوره 35/000/000 ریال درهفت قسط
گواهینامه پایان دوره دارد
زمان آغاز برگزاری  شهریور 1395
پیش ثبت نام رایگان